Za co pracowali radni w dawnych Chojnowie

Miejska księga rent z roku 1559 pod tytułem “Stan radnych” przytacza trwałe roczne dochody rajców:
W rybach każdemu 2 kopy karpia, “tak dobrego jaki tylko jest”;
w sianie każdemu 1 furę “na dojazd do wrót”(?);
w drewnie każdemu 2 stosy drewna olchowego, “lub za to dwa talary”,
za zasiadanie (za posiedzenie rady) każdemu jeden gulden węgierski i “zamiast wcześniej dostarczanego miodu 2 talary”

w Chojnowie bawił sam Napoleon

W 1812 r. cesarz Napoleon w drodze na wielką wyprawę przejechał przez Chojnów, przemaszerowały także przez miasto gwardie cesarskie m.in. polski pułk szwoleżerów. W połowie kwietnia 1813 r. w Chojnowie bywali król pruski Fryderyk Wilhelm II oraz car Aleksander I i Kutuzow. Powiat złotoryjski w 1813 r. był areną walki zbrojnej: walczyły tu sprzymierzone oddziały armii pruskiej i rosyjskiej z wojskami napoleońskimi. W bitwie pod Lützen 2 maja i pod Budziszynem 21 maja zwyciężyli Francuzi. 25 maja 1813 r. Francuzi zajęli Chojnów. 26 maja pod Chojnowem doszło do starcia, w którym zwycięstwo odnieśli Prusa Wspomnieć należy, że 27 maja oraz 6 i7 czerwca 1813 r. w Chojnowie bawił sam Napoleon.

Miejsce porosłe chojną

Osada Chojnów powstała przed rokiem 1288. Nazwa “Haynow” znaczy miejsce porosłe chojną, sosną. Według legendy był tu gaj poświęcony pogańskim bogom. Osada, usytuowana przy północnym odgałęzieniu szlaku handlowego zwanego “Wysoką Drogą”‘, miała dogodne warunki rozwoju.

Komentarze do wpisu