Chojnów

Chojnów – informacje ogólne

Chojnów jest miastem gminnym w powiecie legnickim w województwie dolnośląskim. Powierzchnia miasta wynosi 5,32 km² a populacja liczy nieco ponad 14 tysięcy mieszkańców. Przez miasto przepływa rzeka Skora. Prawa miejskie na zasadach magdeburskich, Chojnów otrzymał w roku 1333 od Bolesława III. Przez wieki w Chojnowie rozwijały się różne gałęzie przemysłu. Dawniej słyneliśmy z bujnej produkcji tkanin która wynikała z licznych cechów tkackich w Chojnowie działających, później przez wiele lat robiono jeden z lepszych gatunkowo papierów. Współcześnie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, rozwijają się przemysł: maszynowy, papierniczy, spożywczy i odzieżowy.

Dawne nazwy Chojnowa

Chojnów w przeszłości miał inne nazwy. Najwcześniejsza z nich, ta z odlewu pieczęci przy dokumencie z roku 1369, nosiła brzmienie Hagnowe. Potem przez dłuższy czas miasto nosiło nazwę Haynau, która wymieniana jest już w dokumencie z 1401r. Po roku 1945 przez moment miasto nazywane byłoGajewicko a przynajmniej taką nazwę nadano stacji kolejowej. Ostatecznie współczesną nazwęChojnów oparto na tych historycznych.

Znane są także wariacje w pisowni nazwy Haynau; na pieczęci z drugiej połowy XIV wieku widnieje nazwaHainav. Na pieczęci chojnowskich rajców z XV wieku napis brzmi Hainaw, zaś na innej z tego samego okresu Haynaw. Na jednej z pieczęci z roku 1651 nazwa miasta to Haynovie.

Zabytki Chojnowa

Na terenie naszego miasta znajdują się liczne zabytki. Między innymi: Baszta Tkaczy, Kamienica Hansa Schramma, Dom Kapłana, Mury obronne, Późnobarokowy pałacyk (1730r.), Zamek książęcy Piastów (Muzeum Regionalne), Dworzec kolejowy (1909r.), Fabryka słodu, Budynki administracyjne fabryki R. Webera, Kamienica Graffa, Więzienie miejskie, Wodociągowa wieża ciśnień (1915r.), Ratusz miejski, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP czy Kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Osobna podstrona o chojnowskich zabytkach znajduje się tutaj: https://haynau.pl/zabytki-chojnowa

Ogólnie

Chojnów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim, na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Niżu Śląskiego, nad rzeką Skorą. Powierzchnia całkowita miasta wynosi 5,32 km2. Od północy graniczy z obszarem dawnych rozległych Borów Dolnośląskich. Chojnów położony jest na wysokości 170 m n.p.m. (najniżej położony punkt – 143 m n.p.m.) w okolicy lekko pofałdowanej. Oddalony jest o 18 km od Legnicy i Złotoryi, 26 km od Bolesławca, 27 km od Lubina. Biegnące ze wschodu na zachód trasy komunikacyjne to: linia kolejowa E-30 Wrocław – Dresden, autostrada A4 i droga Bolesławiec – Legnica.

Historycznie

Osada powstała przed rokiem 1288. Wtedy też po raz pierwszy w dokumentach historycznych pojawiła się jej nazwa: “Haynow”. Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku. W krótce miasto zaczęło się prężnie rozwijać, działała szkoła przykościelna oraz komora celna, działali: tkacze, piekarze, szewcy, rzeźnicy. W pobliżu znajdowały się dwa kamieniołomy, działały także młyny wodne i folusze.

Korzystny rozwój został zakończony najazdem husytów którzy spustoszyli miasto i spalili zamek. Przywileje i ulgi książęce w krótkim czasie pomogły jednak miastu powrócić do dawnej świetności. Wiek XVI był wiekiem jego rozkwitu, jednak już pod koniec tego stulecia zauważalne były pewne symptomy upadku gospodarczego. Przyczyniły się do tego częste pożary oraz epidemia, która w 1613 roku pochłonęła wiele ofiar. W latach 1618-1648 toczyła się wojna trzydziestoletnia, a po epidemii w 1632-1633 miasto niemalże zupełnie się wyludniło.

W wyniku trzech wojen po 1740r. Chojnów trafił pod panowanie pruskie. Początek wieku XIX także był niepomyślny, a to z powodu wojen napoleońskich oraz kolejnych epidemii.

W połowie XIX oddano do użytku linię kolejową łączącą Bolesławiec z Legnicą, co miało istotne znaczenie dla rozwoju miasta, powstały fabryki, rozwinął się przemysł papierniczy, metalowy oraz skórzany, powstała także drukarnia.
Chojnów ponownie zaczął się rozwijać w szybkim tempie, zaczęto wydawać prasę lokalną, powstała kanalizacja, rurociąg, oraz sieć gazowa. W krótce po tym miasto otrzymało oczyszczalnię ścieków, zbudowano nowy szpital, a w 1912 r. była już elektryczność. W trakcie rozkwitu ludność miasta zwiększa swoją liczbę ponad dwukrotnie.

Rozwoj został zahamowany przez I wojnę światową, podczas II wojny miasto zostało zniszczone w około 30 procentach, fabryki utraciły swoją moc produkcyjną. Gdy odzyskano Ziemie Zachodnie Chojnów stał sie miejscem osiedlania ludności polskiej.

Po dziś dzień w mieście istnieje stara zabudowa rynku, oraz można podziwiać zabytki o znaczeniu historycznym.